Forvaltere
Navn på forvalterForv. fondet siden
Carsten Winger10.10.2017
Fredrik Svanholm01.08.2018
Om Vibrand Norden
Vibrand Norden er et verdipapirfond som investerer i aksjer og bankinnskudd. Fondets investeringer skal være i verdipapirer som er børsnotert eller planlagt børsnotert innen EØS-avtalens område. Geografisk fokusområde er Norden. Vibrand Norden vil handle aksjer ut fra egne definerte kursmål basert på egne analyser og bedriftsbesøk. Fondet vil være sammensatt av både store og små selskap innen flere sektorer for å optimere risiko justert avkastning over tid. Vennligst se nøkkelinformasjon og prospekt for mer informasjon.
Dokumenter
Nøkkelinformasjon
Prospekt og vedtekter
Halvårsrapport 2021
Årsrapport Vibrand 2020

 

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

Nøkkeltall
ISINNO0010241508
Fondets startdato10.10.2017
Referanseinkdeks50 %VINX Benchmark Cap NOK_NI og 50% OSEFX
Forvaltningsavgift (%)2,0%
TegningsgebyrInntil 0,0%
InnløsningsgebyrInntil 0,0%
Risikoprofil 1-76