Forvaltere
Navn på forvalterForv. fondet siden
Carsten Winger01.01.2018
Fredrik Svanholm01.08.2018
Om Vibrand Kreditt
Verdipapirfondet Vibrand Kreditt er et rentefond. Investeringsmålet er å gi høyest mulig avkastning for den risikoen fondet tar. Fondet investerer i et bredt utvalg av rentebærende verdipapirer og bankinnskudd. Fondet skal kun være investert i norske rentebærende papirer utstedt av selskaper med norsk hovedkontor eller hvis verdipapirer er notert på Oslo Børs. Fondet søker å investere i kredittpapirer som vurderes som gunstig priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen. Vennligst se nøkkelinformasjon og prospekt for mer informasjon.
Dokumenter
Nøkkelinformasjon
Prospekt og vedtekter
Halvårsrapport 2021
Årsrapport Vibrand 2020

 

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

Nøkkeltall
ISINNO0010815913
Fondets startdato01.01.2018
ReferanseinkdeksIngen
Forvaltningsavgift (%)0,80%
TegningsgebyrInntil 0,0%
InnløsningsgebyrInntil 0,0%
Risikoprofil 1-73