Forvaltere
Navn på forvalterForv. fondet siden
Carsten Winger01.07.2010
Fredrik Svanholm01.08.2018
Om Vibrand Absolutt
Vibrand Absolutt er et verdipapirfond som investerer i aksjer, rentebærende papirer og bankinnskudd. Fondet er i likhet med markedet dynamisk, med målsetning om skape god avkastning over tid. Fondet investerer i aksjer hvor underliggende selskap er lavt priset i forhold til bl.a. utbyttekapasitet, fri kontantstrøm og fremtidig inntjening. Fondet investerer i obligasjoner der underliggende selskap har solid balanse og gode materielle driftsmidler. Vennligst se nøkkelinformasjon og prospekt for mer informasjon.
Dokumenter
Nøkkelinformasjon
Prospekt og vedtekter
Halvårsrapport 2021
Årsrapport Vibrand 2020

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

Nøkkeltall
ISINNO0010243306
Fondets startdato31.12.2002
ReferanseinkdeksOSEFX
Forvaltningsavgift (%)1,5%
TegningsgebyrInntil 0,0%
InnløsningsgebyrInntil 0,0%
Risikoprofil 1-75