Forvaltere
Navn på forvalterForv. fondet siden
Carsten Winger01.07.2010
Fredrik Svanholm01.08.2018
Om Vibrand Absolutt
Vibrand Absolutt er et verdipapirfond som investerer i aksjer, rentebærende papirer og bankinnskudd. Fondet er i likhet med markedet dynamisk, med målsetning om skape god avkastning over tid. Fondet investerer i aksjer hvor underliggende selskap er lavt priset i forhold til bl.a. utbyttekapasitet, fri kontantstrøm og fremtidig inntjening. Fondet investerer i obligasjoner der underliggende selskap har solid balanse og gode materielle driftsmidler. Vennligst se nøkkelinformasjon og prospekt for mer informasjon.
Nøkkeltall
ISINNO0010243306
Fondets startdato31.12.2002
ReferanseinkdeksIngen
Forvaltningsavgift (%)1,5%
TegningsgebyrInntil 2%
InnløsningsgebyrInntil 0,1%
Risikoprofil 1-74