Fond / Andelsklasse Prospekt og vedtekter Nøkkelinformasjon Halvåsrapport Årsrapport
Vibrand Absolutt Prospekt (pdf) (pdf) (pdf) (pdf)
Vibrand Norden Prospekt (pdf) (pdf) (pdf) (pdf)
Vibrand Kreditt Prospekt (pdf) (pdf) (pdf) (pdf)