VIBRAND KAPITALFORVALTNING Sparing og investering – for folk flest

Kjøpe eller selge fondsandeler?


YTD avkastning
Vibrand Absolutt 26. juli 19,66%
Vibrand Norden 26. juli 21,99%
Vibrand Kreditt 26. juli 3,88%

Hvorfor investere i Vibrand Fondene?

  • Diversifiserte investeringsprodukter: aksjefond, kombinasjonsfond og obligasjonsfond
  • Forvaltere med lang erfaring og solid track record
  • Vibrand har signert FNs prinsipper for ansvarlig investeringer
  • Langsiktig investeringer med fokus på bærekraftig verdiskapning
  • Ingen kildeskatt på på utenlandske utbytter
  • Ingen suksess honorar i Vibrand Fondene – du beholder din gevinst!
Se Vibrands retningslinjer for ansvarlige investeringer her

 

NB! Vi har gått over til nytt telefonsystem og dermed fått nye telefonnumre til våre ansatte. Klikk her for ny kontaktinfo til din rådgiver.
Dato: 18.01.2021

Vibrand Fondene

Vibrand Absolutt er et verdipapirfond som investerer i aksjer, rentebærende papirer og bankinnskudd. Fondet er i likhet med markedet dynamisk, med målsetning om skape god avkastning over tid. Fondet investerer i aksjer hvor underliggende selskap er lavt priset i forhold til bl.a. utbyttekapasitet, fri kontantstrøm og fremtidig inntjening. Fondet investerer i obligasjoner der underliggende selskap har solid balanse og gode materielle driftsmidler.                                                                                                                   
  • 26.07.21  19,66%
Vibrand Norden er et verdipapirfond som investerer i aksjer og bankinnskudd. Fondets investeringer skal være i verdipapirer som er børsnotert eller planlagt børsnotert innen EØS-avtalens område. Geografisk fokusområde er Norden. Vibrand Norden vil handle aksjer ut fra egne definerte kursmål basert på egne analyser og bedriftsbesøk. Fondet vil være sammensatt av både store og små selskap innen flere sektorer for å optimere risiko justert avkastning over tid.
  • 26.07.21  22,99%
Verdipapirfondet Vibrand Kreditt er et rentefond. Investeringsmålet er å gi høyest mulig avkastning for den risikoen fondet tar. Fondet investerer i et bredt utvalg av rentebærende verdipapirer og bankinnskudd. Fondet skal kun være investert i norske rentebærende papirer utstedt av selskaper med norsk hovedkontor eller hvis verdipapirer er notert på Oslo Børs. Fondet søker å investere i kredittpapirer som vurderes som gunstig priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen.
  • 26.07.21  3,88%

Fonds og markedsrapportering

Våre månedsrapporter belyser Vibrands synspunkter på markedet og oppdateringer i fondene

Om oss | Historie

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no